Väkommen till
kollektivhuset Stolplyckan

Renoveringen:
Sanering! Renovering! Stolplyckan blir bättre! Klicka här för att ta del av arbetsgruppernas arbete! Och för att dokumentera för din grupp!
På gång i huset:
2017-02-08
Vill du åka på riksstämma?

2017-01-22
Måndagsmat 23/1

2016-08-28
Måndagsmat 29 augusti 2016 - höstpremiär

2016-04-30
Valborgsfirande idag 30/4 2016

2016-03-28
Var med på fixardagar - helgen 9:e och 10:e april!

Senaste uppdatering:
Stolplyckan i media
Ny sida har skapats för att samla på stolplyckans framträdanden i media..
Logga in...

| Fler
design by hkj
Start Området Kollektivet Huset Kommunikation
 

Föreningen


Kollektivets nav är en idell förening (närmare bestämt Kollektivhusföreningen Stolplyckan i Linköping). Alla hyresgäster är medlemmar i kollektivhusföreningen och betalar årligen en medlemsavgift på 75 kronor per vuxen och år. Som medlem har du rätt att rösta på stormötena där de viktigaste frågorna tas upp. Föreningen är en demokratisk och social bas för husets verksamheter. Medlemsavgiften är en viktig ekonomisk bas för de aktiviteter och resurser som finns i huset.

Styrelsens uppgift är att leda föreningen. Den väljs av årsmötet efter förslag av valberedningen. Varje styrelsemedlem kan väljas om max två gånger, vilket innebär att en person kan sitta i styrelsen under max tre års tid eftersom en mandatperiod är ett år. Mer om nuvarande styrelsen kan du läsa under knappen ’Styrelsen’. Styrelsen är en mix mellan gamla och nya, både vad gäller tiden som man bott i kollektivet och den faktiska åldern, vilket minskar risken för att styrelsen ”missar” viktiga intressen bland de boende. Styrelsen träffas ungefär en gång per månad och diskuterar aktuella frågor som rör huset och livet i huset samt utemiljön. Exempel på frågor som diskuterats tidigare är planerna på friskolan nya Stolplyckeskolan, husets jubileumsfirande, inflytandet under sanering- och renoveringsprocessen, kontakt med Stångåstaden med mera. Som medlem är man naturligtvis välkommen att knacka på hos någon i styrelsen om man har något som man tycker att styrelsen borde ta upp vid tillfälle, eller om man har andra frågor rörande styrelsens arbete.

Om man vill ta del av vad styrelsen gör så finns det föregående styrelsemötesprotokollet uppsatt utanför matsalen. Där sitter även föregående protokoll från förvaltningsgruppens möte samt från stormötet. Protokollen finns också på webbplatsens låsta del.

Förvaltningsgruppen är ett samråd med viss egen beslutsrätt (utom i frågor som enligt avtals- och rättspraxis åvilar exempelvis Hyresgästföreningen). Det består av representanter från styrelsen, representanter från Stångåstaden samt från Carema (serviceboendet) och Carema Orkidéen (boendet för människor med Aspergers syndrom) och kommunen.

Stormötena är till för att du som är medlem ska kunna påverka vad föreningen sysslar med. På stormötena har betalande medlemmar rösträtt. Personal som arbetar i kollektivhuset har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt. Stormöten hålls minst två gånger per år varav ett är årsmöte. Årsmötet skall hållas under februari månad. Vid stormötena diskuteras alla möjliga aktuella frågor.