Väkommen till
kollektivhuset Stolplyckan

Renoveringen:
KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA SENASTE NYTT! Här kan du också ta del av alla saneringsgruppernas arbete! Och för att dokumentera för din grupp!
Vi frågar Stångåstaden:
1. Se vad andra har frågat tidigare.
2. Skriv dina frågor till Stångåstaden här!
Senaste uppdatering:
Stolplyckan i media
2019-03-24. Webbplatsen har fått en översyn avseende innehåll. Ny sektion för kommunikation med Stångstaden har införts. Valberedningen går nu att nå via mail. Lastcykelpoolen omskrivs. Allmän info håller på att uppdateras. Länkar gås igenom. Allt inte klart än. Ny sida har skapats för att samla på stolplyckans framträdanden i media..
Logga in...

| Fler
design by hkj
Start Området Kollektivet Huset Kommunikation
 

Föreningen


Kollektivets nav är en idell förening (närmare bestämt Kollektivhusföreningen Stolplyckan i Linköping). Alla hyresgäster är medlemmar i kollektivhusföreningen och betalar årligen den medlemsavgift som fastställts av årsmötet. 2019 är det 150 kronor per vuxen och år. Som medlem har du rätt att rösta på stormötena där de viktigaste frågorna tas upp. Föreningen är en demokratisk, ekonomisk och social bas för husets verksamheter. Medlemsavgiften är en viktig ekonomisk bas för de aktiviteter och resurser som finns i huset.

Styrelsens uppgift är att leda föreningen. Den väljs av årsmötet efter förslag av valberedningen. Varje styrelsemedlem kan väljas om max två gånger, vilket innebär att en person kan sitta i styrelsen under max tre år i rad eftersom en mandatperiod är ett år. Mer om nuvarande styrelsen kan du läsa under knappen ’Styrelsen’. Styrelsen är en mix mellan gamla och nya, både vad gäller tiden som man bott i kollektivet och den faktiska åldern, vilket minskar risken för att styrelsen ”missar” viktiga intressen bland de boende. Styrelsen träffas ungefär en gång per månad och diskuterar aktuella frågor som rör huset och livet i huset samt utemiljön. Exempel på frågor som diskuterats tidigare är planerna på friskolan nya Stolplyckeskolan, husets 30-årsfirande, inflytandet under sanering- och renoveringsprocessen, kontakt med Stångåstaden med mera. Som medlem är man naturligtvis välkommen att knacka på hos någon i styrelsen om man har något som man tycker att styrelsen borde ta upp vid tillfälle, eller om man har andra frågor rörande styrelsens arbete.

Om man vill ta del av vad styrelsen gör så finns det föregående styrelsemötesprotokollet uppsatt utanför matsalen. Där sitter även föregående protokoll från förvaltningsgruppens möte samt från stormötet. Protokollen kan också finnas tillgängliga digital. Kontakta styrelsen om du vill veta mer.

Förvaltningsgruppen är ett samråd med viss egen beslutsrätt (utom i frågor som enligt avtals- och rättspraxis åvilar exempelvis Hyresgästföreningen). Det består av representanter från styrelsen, HGF-representant, representanter från Stångåstaden samt från trygghetsboendet och LSS-boendet och andra aktörer i huset.

Stormötena är till för att du som är medlem ska kunna påverka vad föreningen sysslar med. På stormötena har betalande medlemmar rösträtt. Personal som arbetar i kollektivhuset har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt. Stormöten hålls minst två gånger per år varav ett är årsmöte. Årsmötet skall hållas under februari månad. Vid stormötena diskuteras alla möjliga aktuella frågor.