Väkommen till
kollektivhuset Stolplyckan

Renoveringen:
KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA SENASTE NYTT! Här kan du också ta del av alla saneringsgruppernas arbete! Och för att dokumentera för din grupp!
Vi frågar Stångåstaden:
1. Se vad andra har frågat tidigare.
2. Skriv dina frågor till Stångåstaden här!
Senaste uppdatering:
Stolplyckan i media
2019-03-24. Webbplatsen har fått en översyn avseende innehåll. Ny sektion för kommunikation med Stångstaden har införts. Valberedningen går nu att nå via mail. Lastcykelpoolen omskrivs. Allmän info håller på att uppdateras. Länkar gås igenom. Allt inte klart än. Ny sida har skapats för att samla på stolplyckans framträdanden i media..
Logga in...

| Fler
design by hkj
Start Området Kollektivet Huset Kommunikation
 

Lastcykelpoolen


Sedan sommaren 2014 har Stolplyckan drivit Sveriges första lastcykelpool i hyreskvarter! Alla medlemmar i föreningen får med denna tillgång till framför allt elassisterade lastcyklar för person- och godstransport. Lastcykelpoolen drivs av hyresgästerna själva och är därmed unik i sitt slag.

I november 2014 nominerades vi till Linköpings kommuns Miljö- och Naturvårdsstipendium, där lastcykelpoolen tilldelades ett av två hedersomnämnanden. Kommittén gav följande motivering till hedersomnämnandet:

”Kollektivhuset Stolplyckan har under året startat en lastcykelpool, likt en bilpool fast med eldrivna lastcyklar. Det cyklas flitigt med dessa i Linköping och lastcyklarna bidrar till en stadsbild där andra transportmedel än bilar blir synliga och tar plats. Som pionjärer av lastcykelpool i hyresgästers regi i Linköping och i Sverige, visar de boende i kv. Stolplyckan på hur man kan transportera sig och resa mer klimatsmart. Detta är inte minst viktigt i Linköping då kommunens målsättning är att bli CO2-neutralt 2025”.

2017 belönades lastcykelpoolen återigen. Denna gång med STÅNGÅSTADSPRISET i kategorin TINDRA som delas till "en person som genom egen beteendeförändring eller genom inlämnat förbättringsförslag hjälpt oss att minska energiåtgången och/eller miljöpåverkan i våra områden". Wilhelm Caspary mottog priset, som såklart tillfaller alla som medverkat i gruppen och bidragit till "[...] en innovativ och hållbar satsning som skapat ökad sammanhållning och framkomlighet i området”.

Sammantaget har lastcykelpoolen bidragit mycket till att uppmärksamma Kollektivhuset i det allmänna medvetandet i Linköping.

Är du intresserad av provkörning kan du ringa Sofi Lindgren på 070-4868909. Bokning sker på webben eller via ombud. Du behöver skriva avtal innan du kan boka (se nedan)

Obligatoriskt avtal att skriva på (formulär)
Facebook-grupp för användare av lastcykelpoolen
Facebook-grupp för lastcyklister i Linköping
Facebook-grupp för lastcykelintresserade i Sverige


Bilpoolen


Sedan hösten 2004 finns det en bilpool som administreras av Stångåstaden och Sunfleet. Ett större antal hybridbränslebilar står på kommunens parkeringen, och kan användas av alla som är med i bilpoolen. Under tidigare år har det förekommit att två bilar stod här uppe vid huset. Det har också förekommit att familjer i huset delat bil, ett miljömedvetet tänkande som genomsyrar stora delar av huset.

Sunfleets hemsida
Artikel från Stolplycketidningen om bilpoolen (PDF)
Stångåstaden om bilpoolen (webb)
Informationsbroschyr från Stångåstaden om bilpoolen (ev ej uppdaterad PDF)