Väkommen till
kollektivhuset Stolplyckan

Renoveringen:
Sanering! Renovering! Stolplyckan blir bättre! Klicka här för att ta del av arbetsgruppernas arbete! Och för att dokumentera för din grupp!
På gång i huset:
2017-02-08
Vill du åka på riksstämma?

2017-01-22
Måndagsmat 23/1

2016-08-28
Måndagsmat 29 augusti 2016 - höstpremiär

2016-04-30
Valborgsfirande idag 30/4 2016

2016-03-28
Var med på fixardagar - helgen 9:e och 10:e april!

Senaste uppdatering:
Stolplyckan i media
Ny sida har skapats för att samla på stolplyckans framträdanden i media..
Logga in...

| Fler
design by hkj
Start Området Kollektivet Huset Kommunikation
 

Andra i huset


Inom husets väggar finns inte bara hyresgäster, utan även andra aktörer som du kommer att få möta här. Carema är ett vårdföretag som arbetar på Stolplyckan för att hjälpa de boende i husets servicelägenheter. På sin egen hemsida beskriver Carema sitt äldreomsorgsarbete såhär:

>>Carema är Sveriges näst största företag inom äldreomsorgen. Vi ger dagligen vård och omsorg till ungefär 4100 personer, på drygt 70 platser från Umeå i norr till Malmö i söder. Vi är även verksamma i Norge och Finland.

Vi är alla unika individer. Även när vi blir gamla och behöver hjälp. Inom Carema Äldreomsorg är vi noga med att lyssna på de boende för att ta reda på deras behov och önskemål. Hos oss ges alla möjlighet att välja utifrån sina egna förutsättningar. Exempelvis bestämmer de boende själva över sina dagliga rutiner, som när de stiger upp och vad de vill dricka till maten med mera.

De boende får också en individuell service – och omvårdnadsplan, som utarbetas i samråd mellan personalen och vårdtagaren. På varje enhet finns också obligatoriska råd, bl.a. anhörigråd, där den boende, anhöriga och personalen regelbundet träffas för att diskutera verksamheten och hur den kan utvecklas.

Vi låter även våra medarbetare påverka sin egen arbetssituation, gällande när och hur de vill arbeta. Detta ger både en bättre arbetsmiljö och ett högre engagemang.<<


Mer om Carema kan du läsa på www.carema.se.

I huset finns även Carema-Orkidén, som ingår i Caremakoncernen. I Stolplyckan har Carema-Orkidén ett särskilt boende. Mer om Orkidén kan du läsa här.

Vi vill även nämna vår hyresvärd Stångåstaden, som står för skötsel och förbättringar av huset i samråd med oss boende. Vår områdesansvariga heter Carina Karlsson.